Корпорация туралы

Корпорация туралы

«Ақтөбе» ӘКК »АҚ міндеттері

«Ақтөбе» ӘКК »АҚ құру мақсатына қол жеткізу келесі негізгі міндеттерді шешуге негізделген:

 • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді жоспарларының ережелерін, Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегияларын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы ӘК жөніндегі мамандандырылған кеңестің ұсынымдары негізінде Қоғамның мақсаттар мен міндеттерге жетуін қамтамасыз ету;
 • Мемлекеттік активтерді басқарудың тиімді жүйесін құру;
 • Өңірлерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қағидаттарын енгізу;
 • Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік негізінде бәсекеге қабілетті, экспортқа бағдарланған өндірістер құру;
 • Инвестициялар тарту және инновацияларды енгізу үшін қолайлы жағдайлар жасау;
 • Бизнес-жобаларды, оның ішінде концессиялар мен кластерлік бастамалар негізінде іске асыру;
 • Шағын және орта бизнесті дамыту үшін институционалды жағдайлар жасау;
 • Пайданың аймақтық және әлеуметтік проблемаларды шешуге бағыты;
 • Мемлекеттік активтер мен кәсіпкерлік бастаманы шоғырландыру арқылы аймақтардың серпінді дамуын қамтамасыз ету;
 • Ішкі және сыртқы нарықта аймақтың экономикалық имиджін жылжыту;
 • Кластерлік өндірісті дамыту және жаңа технологияларды енгізу арқылы шағын және орта кәсіпкерліктің өнімділігін арттыру;
 • Бизнес-жобалар базасын қалыптастыру, қаржыландыру және оларды іске асыру үшін жағдайлар жасау.
 • Жоғарыда аталған проблемаларды шешуді «Ақтөбе» ӘКК »АҚ жеке және бірлескен жобаларды іске асыру, сондай-ақ АҚ-қа берілген ұйымдардың қызметіне қатысу арқылы жүзеге асырады. «ӘКК» Ақтөбе»

«Ақтөбе» ӘКК »АҚ қызметінің мәні:

 • инвестициялар мен инновацияларды тарту үшін қолайлы экономикалық орта құру;
 • инвестициялық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
 • әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
 • пайдалы қазбаларды, соның ішінде кең таралған кен орындарын барлау, өндіру, қайта өңдеу;
 • мемлекеттік меншік активтерінің, жердің бір бөлігін Қоғамның меншігіне беру бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;
 • қоғамның жарияланған акцияларын төлеу немесе мемлекет негізінде жаңа өндірістер құру арқылы мемлекет берген ұйымды қалпына келтіру және қайта құрылымдау жөніндегі жобаларды әзірлеу және іске асыру;
 • агроөнеркәсіп кешеніндегі қызмет, агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды қолдау;
 • «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы »АҚ қарыз қаражатын ауылшаруашылық тауар өндірушілердің қайтаруы бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін кепілдіктер беру;
 • негізгі құралдарды, оның ішінде асыл тұқымды малды сатып алу, кейін ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне жалға беру;
 • инвестициялық қызмет, оның ішінде қарыз операциялары (банк операцияларын қоспағанда), лизинг қызметі, ауылшаруашылық тауар өндірушілерін жалдау және негізгі, айналым қаражаттарын ауылшаруашылық жұмыстарына төлем, мерзімділік, қайтарымдылық және кепілдік шарттарымен тауарлық несие түрінде беру;
 • ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, өңдеу, сатып алу және сату.

ӘКК-ге мемлекеттік активтерді берудің мақсаты оларды инвестициялар тартуға және жаңа жобаларды іске асыруға бағытталған коммерциялық қызметте тиімді пайдалану болып табылады.

«Ақтөбе» ӘКК »АҚ қызметінің негізгі принциптері

Қызмет айқындық қағидатына, яғни корпоративтік басқару жүйесінің ашықтығына, толықтық қағидатына негізделген – экономиканың жеке және мемлекеттік секторларының бастамаларын теңгерімді қолдаумен және басымдық қағидатына негізделген, бұл аймақтың әлеуметтік маңызды мәселелерінің шешімдерін көрсететін жобаларға артықшылық беруді білдіреді.